About Me

Geïntegreerde werkweek

Tweejaarlijks gaan al onze leerlingen vanaf het derde leerjaar op geïntegreerde werkweek (GWP) naar bos- of zeeklassen. Dit kadert binnen het normale lesprogramma van de leerlingen zodat er op aangedrongen wordt dat alle kinderen meegaan.

Stad Antwerpen voorziet een financiële tussenkomst bij de meerdaagse uitstappen!