About Me

Voor- en nabewaking

De leerkrachten houden toezicht tussen 8.15 uur en 8.30 uur, 's avonds tussen 15.10 en 15.25 (woensdag tussen 12.10 uur en 12.25 uur). Voor deze toezichten dient u niet te betalen.

De school voorziet een eigen voor- en naschoolse opvang tijdens schooldagen. Hiervoor krijgt de school deels een subsidie van de Stad Antwerpen.

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen kunnen de kinderen niet op school opgevangen worden, uitgezonderd op pedagogische studiedagen wel. Alle kinderen van de school kunnen steeds voor- en naschoolse opvang genieten vanaf 7.00u tot 18.15u. Voor deze diensten reikt de school een fiscaal attest uit. Op de infofiche kan u via Gimm-e aanduiden op welke vaste of variabele momenten u gebruik wenst te maken van deze opvang. Op deze manier kunnen er voldoende begeleiders voorzien worden. Kinderen die niet afgehaald worden voor 15.25u, stromen automatisch door naar de naschoolse betalende opvang.

Voorbewaking

De voorbewaking vangt aan om 7.00u en eindigt om 8.15u. Kleuters spelen tijdens deze periode rustig in de kleuterspeelzaal met een begeleider. Kinderen van de lagere school spelen rustig in de schoolrefter en/of op de speelplaats onder toezicht van een begeleider. Om 8.15u start de gratis opvang en worden de kinderen naar de toezichthoudende leerkrachten begeleid.

Belangrijk! Voor de veiligheid van uw kind moeten kinderen, die zonder begeleiding, voor 8.15u op school toekomen, zich steeds aanmelden in de voorschoolse opvang. Wachtende kinderen aan de schoolpoorten of de fietstenstallingen zijn niet toegelaten.

Nabewaking

De nabewaking wordt georganiseerd van 15.25u tot 18.15u. Ouders houden zich eraan hun kind ten laatste om 18.15u op te halen. Om 16.10 houden we een gezamenlijk vieruurtje met eigen drankje, koek of fruit. Water is steeds gratis te verkrijgen op school.

Kostprijs

Voor deze extra opvang betaalt u € 1,00 per begonnen half uur, per kind. Deze extra opvang betaalt u via de schoolfactuur. De prijs wordt jaarlijks vastgelegd. Bij wantbetaling of bij slecht gedrag mag uw kind niet meer van deze deze dienst gebruik maken.

Afspraken

Ouders houden zich eraan hun kind ten laatste om 18.15 u. op te halen. Indien ouders wegens een onverwachte gebeurtenis niet tijdig aanwezig kunnen zijn, wordt de begeleider door de ouders tijdig telefonisch verwittigd op het nummer: 0468 24 64 98.

Voorwaarden binnenschoolseopvang

“Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u HIER.”

Scan-systeem

We werken op school met een digitaal scansysteem dat door de toezichters wordt beheerd. Spreek de toezichter steeds in persoon aan om het inchecken en uitchecken vlot te laten verlopen.