About Me

Verkeersbeleid

10 op 10 Project

De provincie hecht veel belang aan een goede theoretische en praktische kennis van verkeer en mobiliteit. Het label 10op10 wil basischolen ondersteunen om hier intensief aan te werken.

Het 10op10-project:

  • is bedoeld voor basisscholen in de provincie Antwerpen
  • is een kwaliteitslabel voor verkeersactieve scholen
  • geeft scholen de kans op een gestructureerde manier aan verkeers- en mobiliteitseducatie te doen en tegelijk de vijf daaraan gekoppelde eindtermen te realiseren
  • wil verkeers- en mobiliteitseducatie in de praktijk brengen.

Dankzij de subsidies van 10op10 kon de school reeds volgende projecten realiseren:

  • fietsenstalling aan de achteringang
  • fietsenstalling aan de hoofdingang
  • fietsenstalling voor de loopfietsen van de kleuters
  • 5 first bike loopfietsen met rem voor de kleuters