About Me

Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan. Het bestaat uit personeelsleden(3), ouders (3)en vertegenwoordigers(2) uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Het recentste verslag van de schoolraad wordt steeds uitgehangen aan het raam van de schoolrefter.