About Me

Inschrijvingen 2022-2023

Je kind inschrijven voor schooljaar 2022-2023 op onze school.

Indien je een bericht kreeg van 'meld je aan' voor onze school mag je je kind inschrijven in onze school.

Wat gaan wij doen?
Wij nemen via mail contact op om de nodige info door te geven. U zal hierbij een link ontvangen.

Wat moet jij doen met onze brief / e-mail?
De link aanklikken en de nodige gegevens invullen. Na ontvangst en controle hiervan, krijgt u een tweede mail met verschillende mogelijkheden waarop u naar school kan komen om de inschrijving te vervolledigen.

Heb je een andere vraag?
Contacteer de Helpdesk Meld je aan: 0800 62 185 of helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be of neem een kijkje op https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/Hulp

Inschrijven voor het eerste leerjaar
Gaat je kind volgend jaar naar het eerste leerjaar en blijft het op onze school?
Dan hoef je niets te doen. De inschrijving gebeurt automatisch.

Vrije plaatsen schooljaar 2022 -2023

Vanaf 30 mei 2022 vanaf 12u vind je een overzicht met scholen die nog vrije plaatsen hebben bij 'info over scholen'. Vanaf dan kunnen de medewerkers van de helpdesk samen met jou zoeken naar de beste oplossing voor je kind. Vanaf 2 juni 2022 om 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Let op: tijdens de vrije inschrijvingsperiode gaat een vrije plek naar de eerste leerling die ervoor inschrijft. Zijn er weinig vrije plaatsen in de school die je wil? Dan moet je snel zijn.

Staat je kind al op de wachtlijst van één of meer scholen? Dan blijft het op die wachtlijst(en) staan.

Voor meer informatie neem een kijkje op https://meldjeaanbasis.antwerpen.be

 • Een school waar je kind zich goed voelt.

  Gelukkige kinderen gaan graag naar school en krijgen zo de beste kansen om goed te leren. Bij ons krijgen de kinderen ook inspraak.

 • Een school waar elk kind uniek is.

  Op dit vlak speelt onze kleinschaligheid een positieve rol. De leerkrachten hebben de tijd om elk kind op zijn of haar niveau te volgen en te begeleiden.

 • Een school met eigentijdse werkvormen.

  Onze school volgt de nieuwste onderwijsmethodes. De vernieuwde werkvormen verhogen de betrokkenheid bij de lessen en zorgen voor betere leerresultaten.

 • Waar je kind zelfstandig leert werken.

  Wij vinden het onze taak om je kind zelfstandig zijn weg te leren vinden in de maatschappij van nu en morgen.`

 • Een school waar de totale persoonlijkheid van je kind belangrijk is.

  Behalve het verwerven van kennis, besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden zowel op sociaal en emotioneel, als op cultureel, creatief en psycho-motorisch vlak.

 • Een school waar ouders ook een stem hebben.

  In onze basisschool word je als ouder niet genegeerd, maar maak je echt mee uit wat er op schoolgebeurt.