• Een school waar je kind zich goed voelt.

  Gelukkige kinderen gaan graag naar school en krijgen zo de beste kansen om goed te leren. Bij ons krijgen de kinderen ook inspraak.

 • Een school waar elk kind uniek is.

  Op dit vlak speelt onze kleinschaligheid een positieve rol. De leerkrachten hebben de tijd om elk kind op zijn of haar niveau te volgen en te begeleiden.

 • Een school met eigentijdse werkvormen.

  Onze school volgt de nieuwste onderwijsmethodes. De vernieuwde werkvormen verhogen de betrokkenheid bij de lessen en zorgen voor betere leerresultaten.

 • Waar je kind zelfstandig leert werken.

  Wij vinden het onze taak om je kind zelfstandig zijn weg te leren vinden in de maatschappij van nu en morgen.`

 • Een school waar de totale persoonlijkheid van je kind belangrijk is.

  Behalve het verwerven van kennis, besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden zowel op sociaal en emotioneel, als op cultureel, creatief en psycho-motorisch vlak.

 • Een school waar ouders ook een stem hebben.

  In onze basisschool word je als ouder niet genegeerd, maar maak je echt mee uit wat er op schoolgebeurt.