About Me

Themaspeeltijden

Na het grote succes van onze ROLLERTJESDAGEN tijdens de voorbije schooljaren, zullen de kinderen tijdens al onze vastgelegde themaspeeltijden rollend materiaal naar school mogen meebrengen.

Let op! Spullen worden steeds op eigen verantwoordelijkheid meegebracht. Spullen die stuk of verloren gaan, vergoedt de school of verzekering niet. Enkel tijdens deze vaste dagen (zie kalender op Gimm-e) is het meebrengen van speelgoed toegelaten.

Wat mogen de kinderen meenemen? In de kleuterschool: Loopfietsen (fiets zonder pedalen) Poppenwagen (met eventueel popje) Speelgoedauto

In de lagere school: Rolschaatsen of inline skates Step Waveboard of skateboard

Ander rollend materiaal wordt niet toegelaten. Kinderen moeten zelfstandig voor hun spullen kunnen zorgen. Gelieve hiermee rekening te houden om onnodige traantjes op de speelplaats te voorkomen.

Hoe?

Kinderen van de lagere school die materiaal wensen mee te nemen, ‘parkeren’ hun genaamtekende spullen op de speelplaats aan het raam van de turnzaal.

Het rollend materiaal wordt enkel gebruikt tijdens de fruitspeeltijd en koekenspeeltijd. Tijdens de voorbewaking wordt het materiaal nog niet gebruikt. Tijdens de nabewaking kunnen de kinderen wel met hun spullen spelen.

Kleuters mogen ’s morgens op de speelplaats al met hun genaamtekende spullen spelen.