About Me

Leerlingenraad

In onze leerlingenraad zetelen vertegenwoordigers van de klassen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De leerlingen worden in de klas op democratische wijze verkozen. De leerlingenraad komt samen om onderwerpen te bespreken, die hen aanbelangen en kaderen binnen het klas- en schoolgebeuren. Het recentste verslag van de leerlingenraad wordt steeds uitgehangen aan het raam van de schoolrefter.