INSCHRIJVINGSBELEID

Inschrijvingen gebeuren in de periodes vastgelegd door het Lokale Overlegplatform (LOP). Meer info hierover kan u op het secretariaat bekomen of via deze link.

Geldigheidsduur van de wachtlijst

Voor de instappers – geboortejaar 2017

wordt de volgorde van de weigeringslijst gerespecteerd tot en met 30 juni van het schooljaar waarop de (vraag tot) inschrijving betrekking heeft.

Voor oudere kinderen

wordt deze volgorde gerespecteerd tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.
Concreet voor MJA 2019 (inschrijvingen schooljaar 2019-2020): De lijst met geweigerde leerlingen van CAR10/mja2019 – geboortejaar 2017 moet worden gevolgd tot 30 juni 2020.

Wat na de 5e schooldag van oktober (voor alle groepen behalve instapklas)?

Voor de overgang van kleuter- naar lager onderwijs dient er geen nieuwe inschrijving te gebeuren.Voor de instappers – geboortejaar 2017 - wordt de volgorde van de weigeringslijst gerespecteerd tot en met 30 juni van het schooljaar waarop de (vraag tot) inschrijving betrekking heeft.

Voor oudere kinderen wordt deze volgorde gerespecteerd tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

Doorstroming doorheen de schooljaren:

Zonder tegenbericht stromen onze leerlingen, naargelang hun schoolresultaten, automatisch door naar het volgende schooljaar.

Voor de overgang van kleuter- naar lager onderwijs dient er geen nieuwe inschrijving te gebeuren.