INSCHRIJVINGSBELEID

Onze leerlingen van de derde kleuterklas stromen, naargelang hun resultaten, volgend schooljaar automatisch door naar ons eerste leerjaar. U hoeft hen dus niet opnieuw aan te melden of in te schrijven.

Voor zover er nog vrije plaatsen zijn, kan u uw kind komen inschrijven voor het huidige schooljaar. Dit gebeurt op school tijdens de schooldagen. Een afspraak hiervoor maken is wenselijk.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 verlopen via het Meld je aan (https://meldjeaan.antwerpen.be/) . Ouders met kinderen van geboortejaar 2015 (inwoners van stad Antwerpen) werden hiervoor automatisch aangeschreven worden door de stad Antwerpen. Indien u interesse heeft om uw kind(je) bij ons in te schrijven kan u nu reeds contact opnemen. Wij noteren dan uw gegevens en houden u op de hoogte van het inschrijvingsbeleid van de stad Antwerpen. Tevens kan er een afspraak gemaakt worden voor een rondgang in onze school. Zo heeft u een duidelijk beeld van wat we te bieden hebben en kan u een schoolkeuze maken als de elektronische inschrijvingen starten.

Jaarlijks organiseren alle Ekerse scholen samen een 'openschooldag'. Indien gewenst kunnen ouders zo van de ene naar de andere school hoppen om informatie te vergaren.

Waarom elektronisch inschrijven?

De voorbije jaren waren er soms problemen met de inschrijvingen in Antwerpse scholen. Bij sommige scholen waren er wachtrijen. Sinds 2010 geldt er een nieuw inschrijvingssysteem. Dit systeem is van toepassing in alle kleuterscholen en lagere scholen in de stad Antwerpen.

Het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs (LOP) besliste dat het centraal aanmeldingsregister behouden blijft. Kinderen die volgens de wet voorrang krijgen, hebben ook in dit systeem voorrang (bvb. kinderen die een broer of zus hebben in dezelfde school). Vanaf december start er een informatiecampagne. Ouders die dat willen, krijgen hulp bij het inschrijven.

Uw kind inschrijven in 4 stappen:

STAP 1: Kies een school...
HOE?

Maak voor uzelf een lijst met de scholen waar u uw kind graag wil inschrijven. Kies best 3 of, Hoe? meer scholen en zet deze in volgorde van uw voorkeur.

STAP 2: Meld uw kind aan...
NODIG:

 • Computer met internet
 • Rijksregisternummer van uw kind. Als uw kind geen
 • Lijst met scholen waar u uw kind wil inschrijven

HOE:

 • Surf naar meldjeaan.antwerpen.be
 • Volg de stappen op het scherm. U krijgt een paswoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. U kan ze later gebruiken als u uw gegevens wil nakijken of veranderen.

STAP 3: U krijgt een brief of e-mail
HOE:

 • U krijgt een brief of e-mail. Hierin staat in welke school u uw kind kan gaan inschrijven.

STAP 4: Schrijf uw kind in
HOE:

 • Maak een afspraak met de school die in de brief of e-mail vermeld staat.
 • Ga naar de school om uw kind in te schrijven.
 • Onderteken het inschrijvingsregister op school.
 • Vraag een bewijs van inschrijving.
Welke kinderen moeten aangemeld worden?
 • Alle kinderen geboren in 2015.
 • Ga naar de school om uw kind in te schrijven.
 • Kinderen die naar een nieuwe kleuterschool of lagere school gaan in het schooljaar 2017-2018.
Hoe wordt de volgorde bepaald?
Volgens de wet zijn er twee groepen kinderen die voorrang krijgen bij de inschrijvingen:
 • Kinderen die een broer of zus hebben in dezelfde school
 • Indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen kunnen rekenen op voorbehouden plaatsen bij inschrijving. De scholen delen hun totale aantal beschikbare plaatsen in per categorie. Ze bepalen het aantal plaatsen dat bestemd is voor indicatorleerlingen en het aantal plaatsen dat bestemd is voor niet-indicatorleerlingen.
Daarnaast houdt het nieuwe systeem in Antwerpen rekening met volgende criteria:
 • De afstand van de school tot de woonplaats van uw kind (in vogelvlucht) of de afstand van de school tot uw werkplaats. Onze school wijst 70% van de plaatsen toe op basis van afstand (75% op woonafstand, 25% werkafstand)
 • Keuzevoorkeur van scholen
Ik heb mijn kind niet aangemeld voor 26 februari 2016. Waar kan ik nu inschrijven?
Vanaf 26 mei kan u uw kind inschrijven in een school waar nog plaats is. Hiervoor gaat u rechtstreeks naar de school. U zal minder keuze hebben omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Sommige scholen zullen al volzet zijn.

Nog vragen? Hulp nodig?
Studiewijzer, Lange Gasthuisstraat 29 - 2000 Antwerpen
telefoon 03 338 33 66
Open elke werkdag van 12 tot 17 uur