INSCHRIJVINGSBELEID

Zonder tegenbericht stromen onze leerlingen, naargelang hun schoolresultaten, automatisch door naar het volgende schooljaar.

Voor de overgang van kleuter- naar lager onderwijs dient er geen nieuwe inschrijving te gebeuren. Inschrijvingen gebeuren in de periodes vastgelegd door het Lokale Overlegplatform (LOP).

Meer info hierover kun je op het secretariaat bekomen of via https://meldjeaan.antwerpen.be
Zonder tegenbericht stromen onze leerlingen, naargelang hun schoolresultaten, automatisch door naar het volgende schooljaar.

Voor de overgang van kleuter- naar lager onderwijs dient er geen nieuwe inschrijving te gebeuren.

Geldigheidsduur van de weigeringslijst

Voor de instappers – geboortejaar 2019 - wordt de volgorde van de weigeringslijst gerespecteerd tot en met 30 juni van het schooljaar waarop de (vraag tot) inschrijving betrekking heeft.

Voor oudere kinderen wordt deze volgorde gerespecteerd tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

Concreet voor MJA 2021 (inschrijvingen schooljaar 2021-2022):

  • De lijst met geweigerde leerlingen van CAR11/mja2021 – geboortejaar 2019 moet worden gevolgd tot 30 juni 2022.
  • De lijsten van de geweigerde leerlingen van CAR11/mja2021 van geboortejaar 2018 en ouder moeten worden gevolgd tot 7 oktober 2021. Na deze datum is de school niet meer verplicht de volgorde van de geweigerde leerlingen te volgen voor inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022.

Wat na de 5e schooldag van oktober (voor alle groepen behalve instapklas)?

Het behoort tot de autonomie van het schoolbestuur om te beslissen hoe men omgaat met de bestaande weigeringslijst na de 5e schooldag van oktober.
  • De school gebruikt de weigeringslijst verder tot de laatste schooldag van december 2021 en respecteert deweigeringslijst in zijn geheel.
  • De school schrijft verder chronologisch in in vrije plaatsen.
  • In geboortejaren/leerjaren met vrije plaatsen, zonder weigeringslijst, schrijft de school de eerstvolgende leerling in die zich aanbiedt en aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.