Geschiedenis

50-jarig bestaan in Ekeren

Op 30 april 2010 vierden al onze kinderen, leerkrachten en ouders het 50-jarig bestaan van het GO! onderwijs in Ekeren. Het dorpscentrum werd als het ware omgetoverd tot een GO!-plein waar al onze leerlingen samen met GO! 3hoek en het Koninklijk Atheneum dansten en feestten.

Hoe het groeide …

Het was juli 1960 toen het toenmalig Rijksonderwijs in Ekeren werd opgericht. De bestaande gebouwen van de gemeentelijke scholen in de Driehoekstraat en de Alfons Jeurissenstraat werden door de staat overgekocht.

Op 1 september 1960 telde de toenmalige kleuterafdeling 61 kleuters en de lagere school 255 kinderen. De middelbare school startte met 73 leerlingen, die drie jaar later werd omgevormd tot Koninklijk Atheneum voor jongens en meisjes. Alhoewel het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur reeds eerder de toelating had gegeven tot de oprichting van een wijkschool voor de lagere school, werd slechts in 1970 met de bouwwerken van onze huidige kleuterschool op de Veltwijcklaan begonnen. Aangezien ons leerlingenaantal bleef groeien, werden er klassen bijgebouwd en werden we in 1995 een volwaardige autonome school. Tot slot werd in 2005 onze huidige lagere school opgetrokken.

3 2 1 GO!

Op organisatorisch vlak is er tussen 1960 en nu heel wat veranderd. Tot 1980 was het gemeenschapsonderwijs bekend als "Rijksonderwijs". Sinds begin 2007 communiceert het Gemeenschapsonderwijs als GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

In uitvoering van de grondwet waarborgt het GO! de vrije keuze van ouders en kinderen op kwaliteitsvol en open onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van de persoon en wil kinderen en jongeren opvoeden tot vrije, mondige mensen die stevig in hun schoenen staan in een moderne samenleving.

De Raad van het GO! te Brussel en de Scholengroep Antwerpen vormen samen de inrichtende macht van onze school. Op het lokale vlak wordt ze ondersteund door het advies van haar schoolraad, bestaande uit 3 ouders, 3 personeelsleden, 2 gecoöpteerde leden en de directeur.

De plaatselijke verankering (via de lokale schoolraad) en de grotere zelfstandigheid moeten toelaten beter in te spelen op datgene wat de ouders van hun scholen verwachten.