About Me

Refter

De kinderen die een lunchpakket meebrengen, kunnen tijdens de middagpauze gebruik maken van een refterdienst. Voor deze dienst wordt € 0,50 gevraagd voor het toezicht in de refter. De kinderen kunnen gratis water verkrijgen. Een eigen drankje mag ook steeds meegenomen worden (geen frisdranken).

Tijdens de wintermaanden koken onze klassen beurtelings ( per maand) soep en voorzien we via een externe sociale dienstverlening de mogelijkheid om de soep voor de gehele lagere school beschikbaar te stellen.