About Me

LUIZENSTAPPENPLAN

Iedereen kan luizen krijgen, dit is geen schande ! Overal waar kinderen samen zijn kan een besmetting doorgegeven worden. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak tegen luizen bij kan dragen tot een verhoging van het “zich goed voelen” van uw kind op onze school. Enkel met uw medewerking kunnen wij het bestaan van die vervelende beestjes onder controle houden.

Bij het begin van het schooljaar en na de vakantieperiodes zal onze kinderverzorgster de leerlingen screenen op de aanwezigheid van luizen. Op deze manier krijgen jullie als ouders de kans om je eigen kind al zelf na te kijken en eventueel te behandelen.

Tracht de thuiscontrole tot een wekelijkse routine te brengen zodat een snelle reactie mogelijk is. Verwittig bij luizen steeds de schooldirectie of de leerkracht van uw kind zodat de school de nodige maatregelen kan treffen.

Wanneer de inspanningen van onze leerkrachten tevergeefs zijn, zijn wij als school genoodzaakt om de medewerkers van het CLB in te schakelen. Zij zullen u dan verder informeren en samen zoeken naar een mogelijke oplossing.