About Me

Ouderparticipatie

U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten.
  • leesouder of -grootouder (begeleiden van leesgroepjes – elke woensdag van 11.20 u. tot 12.05 u.)
  • fruitouder of -grootouder (‘fruit schillen’ voor de kinderen – elke woensdag van 8.30 u. tot 9.20 u.)
  • uitstapouder of -grootouder
  • zwemouder of –grootouder
  • (pedagogische leeruitstappen begeleiden – op vraag van de klasleerkracht); en/of begeleiden van het zwemmen - woensdag 09.00 u. - 10.00 u.)
  • hulp bij allerlei projecten: op vraag van het schoolteam via briefwisseling of e-mail
  • ...