About Me

Wondere pluim

Elk jaar opnieuw schrijven meer dan 2000 kinderen, verspreid over 26 Antwerpse scholen, zich in voor deze schrijfwedstrijd. Niet omdat het een opdracht van de school is, maar gewoon, omdat ze het leuk vinden. En natuurlijk wellicht, omdat ze stiekem hopen om te winnen, om De Wondere Pluim in de wacht te slepen.

De Wondere Pluim wil kinderen plezier laten krijgen en hebben in taal. Goesting geven om te schrijven. We willen hen niet hinderen met spellingsregels of een grote woordenschat of ingewikkelde grammaticale constructies. Iedereen moet kunnen meedoen, zowel kinderen uit het eerste als uit het zesde, zowel doorgewinterde Vlamingen als kinderen die thuis een andere taal spreken. Daarom selecteren we op inhoud, niet op vorm. De beste verhalen zijn de verhalen die jullie ontroerd hebben, die grappig zijn, waar jullie mond van openvalt... We kijken niet naar schrijffouten of hoofdletters die vergeten zijn omdat ze zich lieten meeslepen, we laten ons hart spreken. Sommige verhalen zullen dezelfde titel hebben. Dat komt omdat we de kinderen 'inspirerende titels' hebben gegeven. Want zeg nu zelf: je wilt toch op de schrijfdag niet met een writers block te kampen hebben? Of de kinderen een inspirerende titel gekozen hebben of niet, heeft geen invloed op de selectie.

Meer info vind je hier